การย้ายถิ่นฐานไปฟินแลนด์

การวางแผนเตรียมตัวก่อนย้าย / Planning for The Move

             

               ให้เวลาตัวเอง ได้เตรียมตัวหาข้อมูลต่างๆ (อย่างน้อย 2 เดือน) ถามคำถามให้มาก ใส่ข้อมูลต่างๆไว้ในแผนงานที่จัดเตรียม จะทำในทำเรื่องการย้ายถิ่นฐาน อย่ากลัว ที่จะต้องถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะรู้ เป็นพิเศษ

ระยะเวลาที่ต้องการอยู่อาศัย

คุณต้องทราบว่า "คุณต้องการที่จะอยู่อาศัยที่ฟินแลนด์ เป็น ระยะเวลานานเท่าไหร่"  เพื่อเป็นการ ประหยัดเวลา ในการตัดสินใจ


นี่เป็น สถานที่ ที่คุณสามารถที่จะหารายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะช่วยคุณในเรื่อง การวางแผนต่างๆ

Finnish Immigration Service

•Immigration pages on Public Services in Finland
•Checklist for people moving to Finland
 
 See STATS
More than 143,000 foreign citizens reside permanently in Finland. Check how many come from your country on the Immigration Service's statistics page.
คนต่างชาติมากกว่า 143,000คน ที่อยู่อย่างอาศัยถาวร ในประเทศฟินแลนด์  ตรวจสอบจํานวนประชากรที่มาจากประเทศเดียวกับคุณได้ที่หน้าสถิติของกองงานตรวจคนเข้าเมือง
Things to do

สิ่งจำเป็นที่จะต้องทำ

Integration, language, kids’ schooling, healthcare, social security? Turn to the local authorities in your new home municipality. Every Finnish municipality has its own website, so start at the general municipal website. Social security is managed by the Social Insurance Institution (KELA).

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมใหม่  เรื่องของภาษา โรงเรียนของลูก ๆ  ศูนย์อนามัย ประกันสังคม  ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่    เทศบาลทุกแห่งในประเทศฟินแลนด์มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานประกันสังคมเป็นผู้ดูแลการประกันสังคม ( KELA)

What should you bring and what are you allowed to bring with you into Finland? See the Customs website.

สิ่งใดบ้างที่ควรนําติดตัวไปและสิ่งใดบ้างที่อนุญาตให้นําเข้าประเทศฟินด์แลนด์

ดูได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร
Anyone staying in Finland for at least a year must register in the Finnish population data system. See the local register offices' website.

บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เกินหนึ่งปีต้องลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลประชากรของประเทศฟินแลนด์  ดูได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานทะเบียนท้องถิ่น

Is your driving licence valid in Finland? Ask the police or the Finnish Vehicle Administration.

อยากรู้ว่าใบอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ของคุณสามารถใช้ในประเทศฟินด์แลนด์ได้หรือไม่   ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือกรมขนส่งของประเทศฟินแลนด์
 

Does an immigrant have to pay tax? See the tax administration website.
ผู้อพยพต้องเสียภาษีหรือไม่  ดูได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร                                                                                                                                                                 

What is life like in Finland?

ชีวิตในฟินแลนด์เป็นอย่างไร

thisisFINLAND offers some basic information, but you might also try

ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้ มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์

www.suomi.fi or www.infopankki.fi.

การไปเที่ยวฟินแลนด์ / Visiting Finland

คุณต้องการอะไรในการท่องเที่ยวในฟินแลนด์ของคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุด อันดับแรก เมื่อคุณต้องการที่จะท่องเที่ยวในประเทศฟินแลนด์ สิ่งที่คุณต้องศึกษาเป็นอันดับแรก คือเรื่องของ ภูมิอากาศที่ฟินแลนด์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาว เรากำลังคุยถึง สภาพภูมิอากาศ ที่ อยู่ที่ ศูนย์ องศา หรือ ติดลบ องศา สิ่งที่จำเป็นมากที่สุด  คือ เสื้อกันหนาว และเสื้อผ้าที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น หนามากพอที่จะทำให้คุณสามารถที่จะ รู้สึกอบอุ่น และ เคลื่อนไหว ร่างกายได้ เมื่อสวมใส่  เสื้อกันหนาว เสื้อผ้า และอุปกรณ์ประเภทที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมาก ๆ  แบบนี้ ไม่มีขายในร้านขายเสื้อผ้า ในประเทศไทย ส่วนมากในร้านขายเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว เครื่องกันหนาว ที่มีขายอยู่ทั่ว ๆใไป ดูเหมือนจะ สามารถป้องกันความหนาวเย็นในกระดูก จากสภาพภูมิอากาศที่ แสนจะหนาวเย็น ของประเทศฟินแลนด์ได้ แต่ ความจริง แล้วไม่ใช่เลย

    แต่ถ้า สาว ๆ เมอร์เมดคนไหน รู้จักร้านที่ ขายเสื้อผ้าประเภทนี้ และเคยไปทดคุณภาพเสื้อกันหนาวของร้านนั้น ๆ มาแล้ว ว่าสามารถใช้ได้จริง จะโพสเอาไว้ก็ไม่ว่ากันค่ะ ถือว่าเป็นความรู้ กับสาว ๆเมอร์เมด คนอื่น

 

 

What you need on your trip to Finland?

First of all the most important is when you travel. If you are travelling on winter you need warm clothes. These clothes you need are not available in Thailand. Some of clothes in shops looks like warm, and they are worm in Thailand but winter is really cold in Finland.

คำแนะนำของสถานทูตฟินแลนด์ในไทย / guidelines from Finnish embassy at Bangkok

 

http://www.finland.or.th/public/default.aspx?nodeid=35097&contentlan=2&culture=en-US

 

แปลไทยอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วนะคะ  จากทีมงานเมอร์เมด Wink

 

 
Visa enquiries by phone can be received Monday - Thursday at 13-15.00 hours. Information on visa applicant's application and decision can be given only to a visa applicant himself/herself. The host in Finland is not a visa applicant.

Due to a busy season in the visa department, the processing time for a visa application is approximately 10 working days.

A visa refers to an enter clearance, which is granted for a short or temporary visit to a country (no more than 90 days within six months). A visa entitles to enter the Schengen area provided that  other preconditions for the entry are met. Nationals of Thailand, Cambodia, Laos and Myanmar need a visa in the Schengen area.

In Myanmar, Laos and Cambodia German Embassy represents for Finland on the subjects of visas. The enclosures (e.g. invitation letter) should be translated into English or German.

The Schengen countries are: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

 

Customer Service

 • Customer Service: Mon–Fri 8.00–11.00
 • Applicants can inquire about their visas during phone service hours Mon–Thu 13.00–15.00, tel. +66 2 250 8801
 • Visas and visa decisions can be collected Mon–Thu 13.00–15.00
 • Embassy's Holidays

 

 

 

Application forms together with the required appendices shall be submitted in person (not via e-mail, by mail or telefax) to the Embassy during the office hours.

Applicants can inquire about their visas during phone service. The right of appeal does not apply to decisions concerning visas.

Upon collecting one's visa, the applicant shall produce duly paid return tickets and a copy of them. If the visa is collected by a proxy, he or she has to have a letter of attorney.

The visa processing fee is 60 euros and it is charged when the application is submitted. The fee shall be paid in Thai baht at the valid rate of exchange. The applicant pays the fee at the bank with the bank transfer form given from the Embassy. The processing fee is non-refundable. 

The fee is not charged if the visa applicant belongs to one of the following categories:

 • children under six years
 • school pupils, students, post graduate students and accompanying teachers who undertake trips for the purpose of study or educational training
 • researchers travelling for the purpose of carrying out scientific research
 • EU/EEA - citizen's family members receive visa free of charge and they are not under an obligation to present a travel insurance.

General requirements for each visa applicant:

 • visit to the Embassy in person
 • passport (which is valid at least three months following the end of the visit) and a copy of it 
 • a Schengen visa application form carefully completed, dated and signed by the applicant pdfapplication form (pdf). The form can be completed electronically and printed out.
 • flight reservation
 • travel insurance, which must be valid for the whole duration of the travel (the minimum amount of the insurance indemnity is 30 000 euros)  rtfLista Schengen-maiden Bangkokin edustustojen hyväksymistä vakuutusyhtiöistä (rtf)
 • a recent colour passport photograph (taken within the past six months, white or light background). See the passport photo guidelines by the Finnish Police.  
 • foreign nationals staying in Thailand must be in possession of a valid residence or work permit for Thailand
 • under 20-years old needs a permission to travel from his/her parents/guardian
 • underage child's birth certificate and proof of custody translated in English and legalized at the Thai Foreign Ministry in Bangkok and then at the Embassy of Finland (see section Services for more information)

Additional enclosures for the visa application depending on the purpose of travel:

A. Private visit (processing time approx. 10 working days) 

 • an original invitation letter and a copy of it. The invitation letter states the required details concerning the host and visitor (names, dates of birth, addresses, phone numbers), the purpose and duration of the visit, confimation of accommodation including the address, account of the relationship between the host and the visitor. The invitation letter must be signed and dated. 
 • a marriage certificate if the applicant and the visitor are married 
 • a certificate of family relationship between the host and the applicant (such as a birth certificate), if a family visit 
 • a copy of the host's passport or other identity document
 • other supporting documents if applicable (i.e. proof of work/studies/evidence of sufficient funds)

B. Tourist visit (processing time approx. 10 working days) 

 • the itinerary 
 • flight and hotel reservation 
 • proof of employment /studies/holiday 
 • evidence of sufficient funds (such as a copy of a recent bank statement)

C. Business trip/conference (processing time 2 working days)

 • an original invitation letter from a business partner/an organization and a copy of it. The invitation letter states the contact information (name of the contact person, phone number and address), purpose and date of travel 
 • confirmation by the sending company/organisation about the travel and its purpose
 • the Embassy may ask for additional enclosures, as appropriate, such as an extract from the Register of Companies, evidence of sufficient funds.

Even if a visa has been granted, the preconditions for entry in the country are assessed at the external border. Persons who need a visa must produce a valid travel document, a visa, a travel insurance and, as required, other documents related to the travel (e.g. invitation letter). Furthermore, persons who need a visa must be in possession of sufficient funds in relation to the duration and purpose of the visit and the costs of living in the destination as well as money for onward or return travel.

 

       การขอวีซ่าเชงเก็น

     หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00นาฬิกา ถึง  15.00นาฬิกา   บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์รับทราบข้อมูลของผู้ร้องที่อยู่ในใบคําร้องขอวีซ่าและคําตัดสินจากสถานทูต  เฉพาะผู้ร้องเท่านั้นที่มีสิทธิ์  ผู้ร้องขอวีซ่าจะต้องไม่ใช่ผู้เชิญหรือเจ้าบ้านในประเทศฟินแลนด์

      เนื่องจากมีผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่าเป็นจํานวนมาก ทางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาคําร้องขอวีซ่าประมาณสิบวันของวันทําการ

      เวลาเปิดให้บริการ

      -วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา8.00 -11.00

      -ผู้ร้องสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของตนเองได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  +66 2 250 8801   เวลา 13.00-15.00  ในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี

      -วีซ่าและคําตัดสินสามารถรับได้ช่วงเวลา13.00 -15.00  ในวันจันทร์ถึงวัน พฤหัสบดี  

      ใบคําร้องและเอกสารที่จําเป็นอื่นๆ ผู้ร้องต้องดําเนินการที่สถานทูตด้วยตัวเองเท่านั้นในวันและเวลาทําการ  ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารทางอีเมล  ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร

      ผู้ร้องสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของตนเองได้ทางโทรศัพท์  ไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคําตัดสินในส่วนที่เกียวข้องกับวีซ่า

      เมื่อได้รับวีซ่า ผู้ร้องจะต้องแสดงตั๋วเดินทางไปกลับพร้อมถ่ายสําเนา  หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับวีซ่าแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ

      ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า60ยูโร  ต้องจ่ายเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ขณะนี้ประมาณ3,000บาท  ในวันที่ส่งใบคําร้อง  ผู้ร้องต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร จากนั้นธนาคารจะดําเนินการโอนเงินให้สถานทูต  ไม่มีการจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียม

      บุคคลต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

       -เด็กอายุตํากว่าหกปี

       -นักเรียน  นักศึกษา นักศึกษาปริญญาโท  และ อาจารย์ที่เดินทางไปเพื่อฝึกงานหรือมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา

       -นักวิจัยที่ต้องการไปเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

       -สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดสหภาพยุโรป  และไม่ต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

 

        สิ่งที่ต้องทําและเอกสารที่ต้องแสดงในการยื่นคําร้อง

       -ติดต่อสถานทูตด้วยตัวเอง

       -หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย 3 เดือน  โดยนับจากวันที่สิ้นสุดวีซ่า  พร้อมสําเนา

       -ใบคําร้องต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมลงวันที่และลายเซ็นของผู้ยื่นคําร้อง ใบคําร้องสามารถกรอกผ่านระบบออนไลน์และต้องพิมพ์ใบคําร้องออกมาด้วย

       -ใบจองเที่ยวบิน

       -หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไม่ตํากว่า 30,000ยูโร หรือจํานวนบาทที่เทียบเท่ากัน

       - รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อน  ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน

       -ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานการมีที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

       -บุคคลที่มีอายุตํากว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสืออนุญาตจากบิดามารดาหรือบุคคลผู้มีอํานาจปกครองตามกฎหมาย

       -สูติบัตรของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเอกสารยืนยันการเป็นผู้ปกครองต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ  จากนั้นจึงนํามายื่นที่สถานทูตฟินแลนด์

 

        เอกสารเพิ่มเติมสําหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภท

      1 )วีซ่าเยี่ยมเยียน  ใช้เวลาดําเนินการประมาณ 10วันทําการ

         -จดหมายเชิญตัวจริงและสําเนา  จดหมายเชิญต้องระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับผู้เชิญหรือเจ้าบ้าน   และผู้เยื่ยมเยียนเช่น ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จุดประสงค์ของการเดินทาง ระยะเวลาในการเยี่ยมเยียน การยืนยันที่พักและที่อยู่  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญหรือเจ้าบ้าน  และผู้เยี่ยมเยียน จดหมายเชิญจะต้องลงลายเซ็นพร้อมวันที่กํากับ

          -ใบทะเบียนสมรส

          -หากครอบครัวเยี่ยมเยียนต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญหรือเจ้าบ้าน และ ผู้ร้องเช่นสูติบัตร

          -สําเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญหรือเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงสถานะของบุคคลนั้น

          -เอกสารรับรองอื่นๆที่สามารถใช้ได้เช่น เอกสารรับรองการทํางาน  การเรียน  หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่มีจํานวนเพียงพอ

 

     2) วีซ่านักท่องเที่ยว ใช้เวลาดําเนินการประมาณ 10 วันทําการ

          -รายละเอียดการเดินทาง

          -ใบจองเที่ยวบินและโรงแรม

          -เอกสารรับรองการทํางาน การเรียน วันหยุดพักผ่อน

          -หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่มีจํานวนเพียงพอ เช่นสําเนาของสเตทแบงค์ล่าสุด

 

      3)วีซ่าธุรกิจ การประชุม ใช้เวลาดําเนินการ 2 วันทําการ

          -จดหมายเชิญตัวจริงจากหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือ องค์กร พร้อมสําเนาจดหมาย

           -จดหมายเชิญต้องแสดงข้อมูลการติดต่อเช่น ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้  หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ จุดประสงค์ของการเดินทาง และวันที่ออกเดินทาง

           -เอกสารรับรองการเดินทางและจุดประสงค์ของการเดินทาง จากบริษัทหรือองค์กรที่อนุญาตให้เดินทางไป

           -ทางสถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเช่น เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท  หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่มีจํานวนเพียงพอ

              

 

 

 

  

วีซ่าในกลุ่มประเทศแถบยุโรป / Schengen VISA/ under contruction By Pimmada

http://www.schengenvisa.cc/

 

 

 

 

Schengen Visa Application

 http://www.schengenvisa.cc/images/scheThe Schengen Visa has made traveling between its 15 European member countries much easier and less bureaucratic. Traveling on a Schengen Visa means that the visa holder can travel to any (or all) member countries using one single visa, thus avoiding the hassle and expense of obtaining individual visas for each country. This is particularly beneficial for persons who wish to visit several European countries on the same trip. The Schengen visa is a “visitor visa”. It is issued to citizens of countries who are required to obtain a visa before entering Europe.

The purpose of the visit must be leisure, tourism, or business. Upon the issuance of the visa, the visa holder is allowed to enter all member countries and travel freely throughout the Schengen area. It is strongly recommended to plan your journey within the timeframe of the Schengen Visa as extensions can be very difficult to obtain, thus forcing you to leave to stay in compliance with the Schengen rules and regulations. A Schengen visa allows the holder to travel freely within the Schengen countries for a maximum stay of up to 90 days in a 6 month period. The first step in the application process is to download the Schengen Application Guide.

The following 15 countries are currently active Schengen Visa members:
Schengen Visa Countries
 • Austria
 • Germany
 • Belgium
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Greece
 • Iceland
 • Italy
 • Luxemburg
 • Norway
 • Portugal
 • Spain
 • Sweden
 • The Netherlands
 


All Schengen countries are in Europe. However, it should not be confused with the EU (European Union). Schengen and European Union are two different agreements between European countries. A total of 30 countries, including all European Union countries (except Ireland and United Kingdom) and three non-EU members (Iceland, Norway, and Switzerland) have signed the Schengen agreement. However, only 15 countries have implemented the common border control and visa provisions.

Important: The Schengen Visa holders are not allowed to live permanently or work in Europe.


.................................................

นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่ เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

 

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

 

ประเทศยุโรบ ที่สามารถใช้  แชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอร์มัน กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน

เพิ่มเติม : Schengen Visa ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น