คลังเอกสาร

เอกสารจำเป็นเมื่อต้องย้ายเข้าฟินแลนด์

- เอกสาร เกี่ยวกับ เงื่อนไขการทำงาน

Working, basic rules 

- แบบฟอร์ม การขออนุญาติ สำหรับการอยู่อาศัย

Application for Residence Permit


Right to work without a workers´ residence perm

AttachmentSize
tasarv_tha.pdf253.85 KB
OLE1.pdf204.86 KB
OLE2.pdf108.35 KB
OLE3.pdf129.04 KB
Y77_W_KELA-CARD.pdf102.44 KB

Google adds 2